Bank Spółdzielczy w Krokowej
POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ
(Lokata 12 miesięczna oprocentowana progresywnie
według zmiennej stopy procentowej)
DYNAMICZNA LOKATA  OSZCZĘDNOŚCIOWA
„JUBILEUSZOWA”

 

Okres oszczędzania

 

Stopa procentowa w stos. rocznym od 18.03.2014 r.

1 miesiąc

1,40 %

2 miesiąc

1,50 %

3 miesiąc

1,60 %

4 miesiąc

1,70 %

5 miesiąc

2,10 %

6 miesiąc

2,15 %

7 miesiąc

2,20 %

8 miesiąc

2,25 %

9 miesiąc

2,30 %

10 miesiąc

2,40 %

11 miesiąc

3,00 %

12 miesiąc

5,00 %