Bank Spółdzielczy w Krokowej
POLSKI BANK - POLSKI KAPITAŁ
(Lokata 12 miesięczna oprocentowana progresywnie
według zmiennej stopy procentowej)
DYNAMICZNA LOKATA  OSZCZĘDNOŚCIOWA
„JUBILEUSZOWA”

 

Okres oszczędzania

 

Stopa procentowa w stos. rocznym od 01.04.2015 r.

1 miesiąc

0,80 %

2 miesiąc

0,90 %

3 miesiąc

1,00 %

4 miesiąc

1,05 %

5 miesiąc

1,05 %

6 miesiąc

1,10 %

7 miesiąc

1,30 %

8 miesiąc

1,50 %

9 miesiąc

1,60 %

10 miesiąc

1,80 %

11 miesiąc

1,90 %

12 miesiąc

4,00 %