Bank Spółdzielczy w Krokowej

Slajdy

 •  

   

  Bliskość

  Cenimy kontakt z klientem...

 •  

  Nowoczesność

  Twój Bank zawsze tam gdzie Ty...

 • Zaufanie

  Komfort i bezpieczeństwo
  Twoich pieniędzy...

Prolongata dla przedsiębiorców

Treść strony

Bank Spółdzielczy w Krokowej od dnia 18.01.2021 r. umożliwia wskazanym w wytycznych EBA przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19, złożenie wniosków o zmianę warunków spłaty zobowiązań kredytowych.  Aby Bank mógł  rozpatrzyć wniosek w terminie do 31 marca 2021 r. Klient winien złożyć wniosek najpóźniej do dnia 15.03.2021 r.

 

Warunki zawieszenia:

Zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego może dotyczyć klienta Banku, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. na dzień złożenia wniosku przez Klienta nie został złożony wobec niego wniosek o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne;
 2. jest stroną umowy zawartej przed 13 marca 2020 r., z której wynika zobowiązanie kredytowe;
 3. na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni;
 4. posiada zdolność kredytową na 31.12.2019 r. ocenioną na podstawie przedstawionych przez klienta danych sprawozdawczych na 31.12.2019 r.,a
 5. jest uprawniony do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (wskazany przez klienta we wniosku kod PKD prowadzonej przez niego działalności jest objęty Tarczą Finansową PFR 2.0), z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym  parkach  handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2;
 6. występuje przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Klient może wnioskować  o:

 1. odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: raty kapitałowe -  3 miesiące (6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali z odroczenia w okresie epidemii na podstawie wcześniejszego moratorium) i raty kapitałowo-odsetkowe - 3 miesiące, niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta; w przypadku dużych[1] przedsiębiorców odroczona może być spłata tylko rat kapitałowych;
 2. przedłużenie w trybie uproszczonym, w okresie do dnia 31 marca 2021 r. okresu obowiązywania umowy w zakresie produktów odnawialnych (kredytów w rachunku, kart kredytowych), na okres do 3 miesięcy (6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali z odroczenia w okresie epidemii na podstawie wcześniejszego moratorium)

 

Wniosek o zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego winien być złożony zgodnie z obowiązującym w Banku wzorem w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej poprzez wysłanie wniosku na adres Banku: wnioski@bs.krokowa.pl
  2. telefonicznie, pod warunkiem identyfikacji Klienta i weryfikacji jego tożsamości w związku z brakiem jego fizycznej obecności.

Bank poinformuje klienta o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

 

[1] za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

 

 

Pobierz wniosek dostępny TUTAJ.

Wypełnij, podpisz i prześlij nam na adres wnioski@bs.krokowa.pl

Po złożeniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Tobą.

I TO WSZYSTKO BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

« wstecz

O banku - link

 • Placówki i bankomaty

Kalkulator kredytowy

Skorzystaj z kalkulatora
i oblicz koszt oraz ratę kredytu
Symulator

Kursy walut

Dane z dnia: 2021-10-26
1 CHF4.3054[kurs w dół]-0.0103
1 EUR4.6018[kurs w dół]-0.0054
1 GBP5.4395[kurs w dół]-0.0257
1 USD3.9502[kurs w dół]-0.0074
Szczegóły notowań

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Prawa kolumna - podstriona

 • bankuj online
Kontakt oraz mapa dojazdu

Mapa

[obiekt mapy]

Kontakt

Bank Spółdzielczy
w Krokowej

ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00

REGON 000496082
NIP 587-020-03-52

bank@bs.krokowa.pl

SWIFT: GBWCPLPP

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.