Bank Spółdzielczy w Krokowej

Slajdy

  •  

     

    Bliskość

    Cenimy kontakt z klientem

Jesienny Profit

Treść strony

W okresie od 01.10.2022r. do 31.12.2022r.

Jesienny Profit

3-miesięczna 5,00%

(oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

6-miesięczna 5,50%

(oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

 

Minimalna kwota 1.000 zł

*Lokata wyłącznie na nowe środki tj. nadwyżkę ponad łączne saldo środków zgromadzonych na należących do nich rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokat terminowych prowadzonych w złotych według stanu na dzień 15 września 2022 r.